راهنمای پذیرش وقف

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یکی از بزرگترین موسسات فرهنگی- مذهبی است که همواره کانون توجه واقفانی است که با حسن عقیدت و خلوص نیت املاک و دارایی ­های خود را وقف این بارگاه نورانی نموده­ اند. لذا مدیریت املاک و موقوفات در راستای گسترش و ترویج فرهنگ وقف و صیانت و احیای موقوفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آمادگی خود را جهت پذیرش هر نوع وقف یا هبه اعلام می­ دارد. 

شرایط وقف در آستان مقدس:

 1. مورد وقف بایستی دارای ثمره و قابل انتفاع و بهره ­برداری باشد.
 2. مورد وقف باید قابلیت قبض و اقباض داشته باشد.
 3. مورد وقف باید دارای منفعت حلال باشد. 
 4. مورد وقف باید عین باشد نه منافع آن؛ نظیر زمین، خانه، آپارتمان
 5. مورد وقف متعلق به واقف باشد یعنی غصبی نباشد.
 6. مورد وقف باید موجود باشد، یعنی قابل رویت باشد.
 7. مورد وقف بایستی قابل انتقال (قابل افراز) به آستان مقدس باشد.
 8. مورد وقف نباید شرایط نامتعارف یا شرط خلاف مقتضای عقد داشته باشد.
 9. مورد وقف دارای فرآیندهای قضایی و حقوقی و بدهی ­های سازمانی(شهرداری، دارایی، موسسات مالی و غیره) نباشد.
 10. مورد وقف بایستی در تصرف و اختیار متقاضی باشد.
 11. مورد وقف جزو اراضی موات و منابع طبیعی نباشد.