استفتائات وقف

حریم عرفی موقوفه

آیا اراضی مورد تعلیف و مراتع مجاور زیر کشت جزء موقوفه محسوب می­ شود یا خیر؟ آیا این قبیل اراضی که دارای بوته ­های گیاه…
6 تیر 1401

خواندن صیغه وقف

آیا در موارد وقف باید حتماً صیغه وقف به عربی خوانده شود و یا نیت وقف از سوی بانی کافی است؟ باسمه تعالی؛ صیغه لازم…
6 تیر 1401

چاه آب در موقوفه

در داخل زمین موقوفه چاه آب آشامیدنی جهت مصرف اهالی احداث گردیده است، شرایط شرعی و سهم موقوفه چگونه تأیید می­ گردد؟ باسمه تعالی؛ آب…
6 تیر 1401

حقوق موقوفه

شهرستانی طبق مدارک موجود جزء موقوفات است و تمامی اراضی وقف می­ باشد، ولی جز عده قلیلی بقیه حق موقوفه را پرداخت نمی­ کنند، در…
6 تیر 1401

تبدیل زمین وقفی به قبرستان

زمین موقوفه ای در کنار قبرستانی که برای دفن اموات اهالی کافی نیست، وجود دارد و موقعیت آن برای تبدیل به قبرستان مناسب است، آیا…
6 تیر 1401

تعیین مال الاجاره

برخی از متصرفین موقوفات افرادی بی بضاعت و فقیر و عیال وار و بعضاً از خانواده محترم شهداء و ایثارگران هستند، آیا اجازه می ­فرمایید…
6 تیر 1401

دفن میت در اراضی وقفی

چند ماه قبل یکی از علما در زمین موقوفه ­ای با اجازه وقف کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عده­ ای به…
6 تیر 1401

حکم ساخت مسجد بر روی زمین موقوفه

آیا می­ توان در زمین­های وقفی مصلی یا حسینیه ساخت؟ باسمه تعالی؛ زمین­ های وقفی، قابل وقف مجدد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره…
6 تیر 1401