بیگی بیگم: اسم اصلی او « تاجلو بیگم » یا «تاجلی بیگم» دختر مهماد بیک (محمد بیک) بن حمزه بیک بکتاش موصلو (از ترکمانان موصل) است و همسر شاه اسماعیل، سر سلسله شاهان صفوی می ­باشد. این زن نیکوکار و متدین در سال ۹۲۵ هجری قمری بنای روضه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تجدید نمود و ایوان صحن عتیق (ایوان شمالی) را نیز همراه بقعه بنا کرد. او املاک بسیاری که واقع در قم و سلطانیه بوده، به آستان قدس فاطمی در قم وقف نموده است.

( کتاب تاریخ متولیان، حمید رضایی، ص ۶۴ )

موقوفات شاه بیگی بیگم :  متن وقف نامه شاه بیگی بیگم، همسر شاه اسماعیل صفوی که در تاریخ ۱۰ صفر ۹۲۹ هجری قمری نوشته شده و بر طبق آن املاکی در قم و سلطانیه بر آستان مقدس فاطمی واقع در بیرون دروازه ساوه قم وقف شده و تولیت شرعی آن به سید مرشدالدین رشید الاسلام متولی شرعی آستان مقدس واگذار گردیده و این سند از لحاظ جغرافیای تاریخی نیز حائز اهمیت بوده و عبارتست از:

وقف کردم از روی نیت خالص و صادقانه به امید قرب خداوند متعال در حالتی که از طرف من، همه نوع تصرفات شرعی امکان پذیر و صحیح است و همه آنچه از املاک و عرصه ها وقف می کنم، بدون منازع و مانع و بصورت صحیح و از روی حق است و در نزد قضات و والیان ثبت شده است.

  1. بیست سهم از بیست و چهار سهم از باغی که لنجرود نامیده می شود و در ناحیه « وازکرود » از توابع شهر قم، همچنین کل قطعه زمین مشهور به « زمین سفید »
  2. یک سوم تام شایع از کل مزرعه­ ای بنام مزرعه شریک آباد از مزارع روستای قاسم آباد از روستاهای شهر قم
  3. یک سوم یه اضافه نصف از شش سهم تام شایع از کل مزرعه ­ای که در قمرود است و خطیر آباد نامیده می­ شود و از توابع شهر قم است.
  4. یک ششم تام کامل شایع از کل روستایی که مشهور است و نامیده می­ شود به کوار و دولاب کوار از روستاهای وازکرود از توابع شهر قم و همچنین دو سوم شایع از کل سرآسیایی که میانین نامیده می شود.
  5. یک سوم تام شایع از مزرعه ای که خزانجرد (خدایجرد) نامیده می­ شود و از توبع وازکرود در اطراف شهر قم است و همچنین نصف تام شایع از کل باغی که عین الزاد نامیده می شود و همچنین کل باغی که شیر زاد نامیده می­ شود.
  6. کل باغ دیوار کشیده شده واقع در بیرون شهر قم که باغ میان رود نامیده می شود.
  7. کل باغی که باغ بیشه نامیده می شود (باغ تپه یا باغ پنبه) ودر روستای کرمجگان از روستاهای شهر قم واقع شده است، همچنین کل باغی که « باغچه » نامیده می­ شود و در روستای مذکور قرار دارد و همچنین است کانال آبیاری از قنات روستای مذکور و باغ مذکور که مشتمل است بر ۱۱۰ من گندم.
  8. نصف تام کامل شایع از کل روستایی که پرچون نامیده می شود و در ناحیه سجاسرود از توابع شهر سلطانیه واقع است.
  9. نصف تام کامل شایع از کل روستایی که دشیر نامیده می شود و در ناحیه ذکر شده واقع شده است.