چند ماه قبل یکی از علما در زمین موقوفه ­ای با اجازه وقف کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عده­ ای به این کار اعتراض دارند و ادعا می­کنند که دفن در زمین موقوفه جایز نیست، این مسأله چه حکمی دارد؟ باسمه تعالی؛ اگر دفن میت در زمین موقوفه منافی با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولی اگر دفن او منافی با جهت وقف باشد جایز نیست و اگر شخصی در چنین زمین موقوفه­ ای دفن شود، احوط این است که تا بدن او متلاشی نشده، نبش قبر شود و در مکان دیگر دفن گردد، مگر آن­که نبش قبر، حرجی بوده و یا موجب اهانت و هتک مومن شود.