در سال ۱۲۸۶ ه‍. ق. مرتضی قلی خان نوری به لقب پدر «وکیل الملک» ملقب شد و به جای حسین خان شهاب الملک «نظام الدوله» حاکم کرمان شد. وکیل الملک ثانی همچون پدر به دولت خواهی، مردم داری و نظم شهر پرداخت. از خدماتش به دولت تسخیر قلعه کوهک است که مامن بلوچ ها بود. چوب و فلک کردن شیخ احمد کرمانی به دستور او به مهاجرت شیخ احمد و یاران آزادیخواهش از کرمان منتهی شد. در ۱۲۹۴ ه‍. ق. به دلیل کمبود غله و گرانی نان در شهر کرمان آشوب شد و کارگران شالباف به سرکردگی علیمحمد نامی دست به غارت منازل تجار می زدند؛ وکیل الملک مایل نبود که آنان را کیفر دهد از این رو در ۱۲۹۵ ه‍. ق. استعفاء کرد و روانه طهران شد و فیروزمیرزا فرمانفرما عهده دار حکومت کرمان شد.
مرتضی قلی خان نوری بناهای ناتمام پدر را به اتمام رساند و با پرداخت ۸۵ هزار تومان کار حفر نهر شهر نجف را به پایان رسانید. همچنین سردر عظیمی بر عمارت حضرت معصومه بنا نهاد و مزار حاج محمدحسین نائینی را تعمیر کرد و بسیاری مساجد، میدان، باغ و عمارت ساخت. وی نیز موقوفات بسیاری بر این بناها قرار داد تا همچنان پایدار و استوار بمانند.

از جمله این موقوفات شش دانگ مزرعه برهان آباد واقع در قصبه راور است که او در سال ۱۲۸۶ ه.ق آن را با جمیع توابع و لواحق و متعلقات از اراضی و صحاری و قنی و عیون و غیر ذالک وقف تعمیرات و مرمت روضه منوره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نمود.

کاروانسرای وکیل در سمت چپ بازار در مجموعه وکیل واقع و کاروانسرای بزرگ شهر محسوب می شود. به فرمان محمد اسماعیل خان وکیل الملک والی کرمان بنا شد و در زمان مرتض قلی خان، وکیل الملک ثانی در سال ۱۲۸۷ به اتمام رسید.